Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

1a POKOK POKOK PERUBAHAN PP PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA_DAERAH